Вопрос "Дежурной по стране"
12.11.2011 02:02
11 ноября 2011 специалистом нашей аудиторской фирмы был задан вопрос "Дежурной по стране" Днепропетровской областной ГНА относительно обязательности применения общего порядка учета улучшений основных средств.

ВОПРОС:
 
11.11.2011 14:53:15
Киян Ирина
руководитель отдела консалтинга АФ «АленАудит»

Доброго дня!
Предприятие - плательщик налога на прибыль выполнило модернизацию и реконструкцию собственного объекта основных средств. В бухгалтерском учете такие затраты относит на увеличение первоначальной стоимости этого объекта. Можно ли и в налоговом учете затраты на модернизацию и реконструкцию не включать в налоговые расходы в пределах 10%-лимита, а как и в бухгалтерском учете отнести на увеличение амортизируемой стоимости объекта. Если нельзя, то как может быть наказан плательщик во время налоговой проверки, если будет выявлен такой факт? Спасибо за ответ.

ОТВЕТ:
 
11.11.2011 17:31:00
Лукьянова Лилия Станиславовна

заместитель председателя ГНА в Днепропетровской области

dej-po-straneДоброго дня!
Дякуємо за питання. Відповідно до п. 146.12 ст. 146 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VI (далі – ПКУ) сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує
10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені. Згідно з п. 146.11 ст. 146 ПКУ первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення. Віднесення до первісної вартості основних засобів усієї суми їх поліпшення (ремонту), без урахування 10 % ліміту, суму якого можна включити у витрати у період здійснення таких витрат, не призведе до заниження об'єкта оподаткування. Тому штрафні санкції за несплату податку на прибуток в бюджет у такому випадку не будуть застосовані. Але це є порушенням ведення податкового обліку. За таке порушення ст. 1631 КУоАП до посадових осіб підприємства можуть бути застосовані штрафні санкції у розмірі від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
Контакты аудиторской  компании АленАудит